FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

५० प्रतिशत अनुदानमा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

७५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।।।

दस्तावेज: 

बोयर बाख्रा प्रवर्धनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।(दोश्रो पटक प्रकाशित )

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (construction of dobo temba phurpu 5 bed primary hospital)

अन्तर्वार्तामा सफल उम्मेद्वारहरुको सुची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुन्स्थर्पना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

बोयर बाख्रा प्रवर्द्धनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।

दस्तावेज: 

अन्तर्वार्तासम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना ।(उद्यम विकास सहजकर्ता, सामाजिक सिकाइ केन्द्र परिचालक, एम्बुलेन्स चालक, एक्साभेटर हेल्पर, कार्यालय सहयोगी))

दस्तावेज: 

अन्तरवार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित) ।।।

दस्तावेज: 

Pages