FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा

स्याउ खेतिका पकेट) विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हान गरीयको सूचना

आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धि आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना

आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धि TOR

Digitation TOR

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

बिधालयको लेखा परिक्षण गर्नका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Letter Of Intention to award the contract

Pages