FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धि TOR

Digitation TOR

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

बिधालयको लेखा परिक्षण गर्नका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Letter Of Intention to award the contract

सेवा करारमा किने सम्बन्धि सुचना

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धनमा

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages