FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ठेक्का सूचना संसोधन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दोश्रो त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ।

सामुदायिक बिद्यालयहरुको लेखापरीक्षणका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

०७९/८० को लागि ढुंगा, गिट्टी , माटो, बालुवा, ग्रावेल, रोडा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य बस्तुको लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि ३० दिने सूचना ।

कृषि स्नातक प्राविधिक पदको करार फारामको ढाँचा ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

निर्बाचन खर्च विवरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

व्यक्तिगत घटनादर्ता सप्ताहको अबसरमा आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको अपिल ।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा

Pages