FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नविना तामाङ उपाध्यक्ष ९८४१०८३३५३
निमा दिन्डु तामाङ वडा अध्यक्ष ९८४५१८८५०२
दावा नोर्चुंङ तामाङ दलित महिला सदस्य ९८५११५६७८३