FAQs Complain Problems

८०/८१

सूचना (याक खरिद अनुदान कार्यक्रम )

दस्तावेज: 

Procurement Of Fabricated Steel Parts for Dalang Khola Truss Bridge

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!!!!

दस्तावेज: 

निर्माण कार्य सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना ।(रोंगा खोला देखि थाम्बुचेत सम्म सडक निर्माण)

दस्तावेज: 

नदीजन्य पदार्थको कर संकलन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना !!!!!!

ग्रे गाउँ भन्दा तल नदि तट बाट ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् कार्यको निम्ति प्रारम्भिक वातावारणीय परिक्षेणको प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।।

Pages