FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (construction of dobo temba phurpu 5 bed primary hospital)

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Procurement Of Fabricated Steel Parts for Dalang Khola Truss Bridge

निर्माण कार्य सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना ।(रोंगा खोला देखि थाम्बुचेत सम्म सडक निर्माण)

दस्तावेज: 

आमाछोदिङमो गाँउपालिका, रसुवा जिल्ला भएर बग्ने चिलिमे खोलाको प्रारम्भिक वातावारणीय परीक्षण प्रतिवेदन (IEE REPORT) तयारी सम्बन्धी सर्वाजनिक सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(नेसिङ देखि सानो हाकु हुदै ठुलो हाकु जोड्ने सडक निर्माण २०८०/८१)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(गोल्जुङ च्याम्दोल गत्लाङ सडक निर्माण)

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हान(DOBO TEMBA PHURPU 5 BED PRIMARY HOSPITAL) सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना(Goljung khane pani aayojana nirman and Nesing dekhi sanohaku hudei thulohakujodne sadak nirman)

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

Pages