FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गोपाल प्रसाद दुलाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत dulalgopal76@gmail.com 9766430600
अमर बहादुर जि.सी लेखा अधिकृत gcamar56@gmail.com 9840805301
भुबन ग्लान इन्जिनियर glanbhuban.er18@gmail.com ९८६२४५८००८
छेवाङ दोर्जे तामाङ योजना शाखा प्रमुख/जिन्सी ९८६३१९५२८३
आदित्य भट्टराई सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.aamachhodingmomun@gmail.com 9843480060
प्रेम बहादुर घले सूचना अधिकारी premgoljung@gmail.com 9849822371
निमा नुर्पु तामाङ स्वास्थ्य संयोजक nimatamang196@gmail.com ९८६९२२३८३२
Bir Bahadur Oli लेखा प्रमुख 9843633914
अजय कुमार शाह सव इन्जिनियर ajayshahlove78098@gmail.com ९८६२१७८०९८
सागर बोहरा प्रशासन शाखा प्रमुख boharakaushal2@gmail.com 9845967180
चन्द्र बहादुर तामाङ सव इन्जिनियर chandratmg205@gmail.com ९८६०८१६८३०
सन्देश पौडेल उद्यम विकास सहजकर्ता उद्योग शाखा sondesh.rasuwa@gmail.com ९८४०२३४८०६
राजेन्द्र प्रसाद आचार्य MIS Operator rajendra.chr@gmail.com 9860235686