FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जडिबुटी खेतिको २ दिने तालिममा सहभागी छनोट गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाउँपालिका अध्यक्ष गरिब तथा जेहेन्दार शैक्षिक छात्रवृत्तिको लागि आबेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना(माथिल्लो त्रिशुली नदि बेसिन सुधार खानेपानी सेवा पहुच परियोजना)

दस्तावेज: 

AAMA/WORKS/NCB/01-2079/080 को म्याद थप सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

ठेक्का सूचना संसोधन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दोश्रो त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ।

सामुदायिक बिद्यालयहरुको लेखापरीक्षणका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

०७९/८० को लागि ढुंगा, गिट्टी , माटो, बालुवा, ग्रावेल, रोडा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य बस्तुको लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि ३० दिने सूचना ।

कृषि स्नातक प्राविधिक पदको करार फारामको ढाँचा ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages