FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र रद्द गरिएको बारे(AAMA /WORKS/NCB/01-2079/080)सूचना !!

AAMA/WORKS/NCB/01-2079/080 को म्याद थप सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

ठेक्का सूचना संसोधन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

INVITATION FOR BIDS OF GRE NESING THULO HAKU SADAK NIRMAN & GOLJUNG KHANE PANI NIRMAN YOJANA

दस्तावेज: 

Invitation of bids for procurement of 5 bed primary hospital

दस्तावेज: 

रोंगा खोला देखि थाम्बुचेत सम्म सडक निर्माण

दस्तावेज: 

INVITATION FOR BIDS

आ.व ०७८/७९ का लागि ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा, ग्रावेल, रोडा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य बस्तुको उत्खनन, संकलन , आन्तरिक बिक्रि तथा बाह्य कर निकासी दर तथा दस्तुर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्तिको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना ।

Invitation for Electronic Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

दस्तावेज: 

Letter Of Intention to award the contract

Pages