FAQs Complain Problems

आ.व ०७८/७९ का लागि ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा, ग्रावेल, रोडा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य बस्तुको उत्खनन, संकलन , आन्तरिक बिक्रि तथा बाह्य कर निकासी दर तथा दस्तुर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्तिको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

वडा जनप्रतिनिधी