FAQs Complain Problems

७९-८०

आ.व २०७९/८० को आय व्यय विवरण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आ.व २०७९/८० को खर्च फांटबारी ।

आ.व २०७९/८० को आर्थिक विवरण ।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०८०

दस्तावेज: 

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१

बार्षिक बजेट वक्तब्य २०८०/८१

बोलपत्र रद्द गरिएको बारे(AAMA /WORKS/NCB/01-2079/080)सूचना !!

जडिबुटी खेतिको २ दिने तालिममा सहभागी छनोट गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाउँपालिका अध्यक्ष गरिब तथा जेहेन्दार शैक्षिक छात्रवृत्तिको लागि आबेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको लैससास रणनीति।

Pages