FAQs Complain Problems

व्यवसाय नवीकरण

लाग्ने समय: 
नियमानुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
सम्बन्धित शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक एनमा उल्लेख भए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

आवश्यक कागजातहरु

वडा जनप्रतिनिधी