व्यक्तिगत घटना दर्ता शिबिर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना