FAQs Complain Problems

७९-८०

सामुदायिक बिद्यालयहरुको लेखापरीक्षणका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

वजेट २०७९।८०

दस्तावेज: 

०७९/८० को लागि ढुंगा, गिट्टी , माटो, बालुवा, ग्रावेल, रोडा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य बस्तुको लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि ३० दिने सूचना ।

कृषि स्नातक प्राविधिक पदको करार फारामको ढाँचा ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

निर्बाचन खर्च विवरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको पहिलो आवधिक योजना ।

दस्तावेज: 

आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०७९ ।

दस्तावेज: 

आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट वक्तव्य।

दस्तावेज: 

आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

Pages